top of page
20211122_173018.jpg

LEREN IS VERANDERING VAN GEDRAG DOOR REGELMATIGHEDEN IN DE OMGEVING.

(De Houwer, Barns-Holmes, Moors, 2013).

Home: Welcome

Deze definitie houdt in dat mensen doen wat ze doen of juist niet doordat ze het; niet weten, niet kunnen, zijn gestraft om het wel of niet te doen of beloont om het wel of niet te doen.

In ieder geval is het zeker dat als men beter wil gaan presteren de omgeving hiervoor geschikt moet zijn. Opleiding is essentieel, maar heeft pas nut als er ook overdracht naar gedrag plaats vindt. Wij zien hier ruimte voor verbetering.


Uit een observationeel onderzoek en diverse gesprekken met bemanning en managers uit de industrie zien wij een behoefte om de doelstellingen van een organisatie en die van bemanning beter op elkaar af te stemmen om uiteindelijk een hogere efficiëntie van de schepen te behalen, tenminste als u niet een non-profit organisatie bent. U kunt dan denken aan efficiëntere inzet van de schepen tot wel 20%, minder personeelsverloop, minder ziekte verzuim.

Home: Text

VISIE

HEDENDAAGS MARITIEM VAKMANSCHAP

Voor bemanning is het bijna onmogelijk om bij te houden wat de laatste ontwikkelingen zijn op de markt en of hun rol binnen de organisatie veranderd. Dit is een gemiste kans aangezien mensen zich over het algemeen willen blijven verbeteren en optimaal ingezet willen worden

20% EFFECTIEVER OPEREREN

Uit onze eigen ervaringen zien wij dat het mogelijk is 20% effectiever te opereren als een crew meer (mentale tools) tot hun beschikking hebben. De mensen zijn het grootste kapitaal van een organisatie en investering in dit kapitaal zal leiden tot een hoger rendement in de vorm van hogere productie, hogere werktevredenheid en meer toewijding aan de organisatie in combinatie met nog beter functionerende teams.


BEMANNINGSLEDEN ZIJN TOEGEWIJD AAN ELKAAR

Uit onderzoek blijkt dat bemanningsleden toegewijd zijn aan elkaar. Ook is gebleken dat de kapiteins vraag hebben naar verdere ontwikkeling op het gebied van management. Dit zou kunnen inhouden dat er aan boord van de schepen nog niet voldoende kennis is over het organiseren en optimaal functioneren van de zelfsturende teams. Het scherper functioneren van deze teams zal leiden tot een verhoogde safety behaviour, meer cohesie tussen wal en schip en minder verloop van personeel. 


ONTWIKKELINGEN OP DE MARITIEME MARKT. (VETTING EN SIRE)

Als maritiem experts vanuit de view van kapiteins met ruime ervaring in het  senior management in de maritieme industrie begrijpen wij dat het een absolute noodzaak is om te voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op de maritieme markt. Met name de ontwikkelingen rond vettings en SIRE.

Onze expertise in het leiden van grote maritieme organisaties hebben we ingezet als achtergrond voor een onderzoek naar gedragsprocessen in de scheepvaart die van invloed zijn op het functioneren van een bemanning.

schaft, zodat ze efficiënter kunnen worden ingezet en tegelijk meer zelf werkzaam worden zonder dat er tijd en kosten verloren gaan door bijvoorbeeld school bezoek.

Ons doel  is het behalen van hogere inzetbaarheid en het genereren van meer omzet.

Home: Text

WAT KUNNEN WE DOEN?

Onze missie is er voor zorgen dat er geschikte mensen worden ingezet die winst maken voor de onderneming. “Geschikt” zou ook kunnen betekenen mensen die blijven, of mensen die normen ten aanzie van veiligheid dan wel kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het key word is dat de organisatie weet wat er van de bemanning verwacht wordt.

Om de behoefte van de organisatie helder te krijgen maken wij gebruik van bewezen technieken, zoals de Critical Events Analyse (CEA) en gestructureerde interviews. Onze meerwaarde is dat wij beschikken over de laatste trends en kennis van het varen en opereren van schepen. Hierdoor hoeft u ons niet eerst de industrie uit te leggen en kunnen wij uw doelen direct omzetten naar concrete acties.

Naast het uitvoeren van de analyses mappen wij uw schepen en verwerken deze tot een immersive tool die u kunt gebruiken voor diverse doeleinden en die aansluit bij uw bemanning. Een realistische omgeving is een eerste vereiste voor de acceptatie.

Home: Text

Binnen deze immersive map van het schip kunnen diverse opdrachten worden ontwikkeld die op een uitdagende wijze kan worden uitgevoerd voor verschillende niveaus.

Home: Video

Zodra het duidelijk is welk gedrag u verlangt van uw kapiteins en andere bemanning kan vanuit het immersive platform specifieke simulaties gemaakt worden.

Home: Text
Home: Video

Gebruik van apps

Wij houden niet vast aan een enkel middel, maar zetten het middel in dat het beste bij de opdracht past rekening houdend met uw profiel en kosten.

Home: Video

THE TEAM

IJS-_MarQuTec_edited.jpg

IJSBRANDT OVERMAAT

Manager, kapitein

IJsbrandt heeft een rijke ervaring in de maritieme industrie. Als P&L manager op verschillende continenten heeft hij scheepswerven, marine departments en rederijen gemanaged. Hij kan dus als geen ander uw wensen vertalen en uitleggen. Op dit moment is hij student psychologie.

blend-logo.jpg

BLEND LEREN

Specialist didactiek en vormgeving

Blendleren maakt sinds jaren didactische e-learning programma's voor diverse sectoren. Nu wordt er samengewerkt met IJsbrandt Overmaat om de maritieme industrie te bedienen.

RLD 3 tugs with unit.jpg

ALBERT MULDER

Psycholoog/Raad van Advies.

Albert functioneert 40 jaar asl psycholoog, waarvan 30 jaar in de maritieme wereld. In deze hoedanigheid coacht en mentored hij het team waar het gaat over gedragsveandering en het ontwikkelen van interventies.

Home: Team
bottom of page